29/01/2021

#azchatnet – Cách gắn link hiện đăng ký cực dễ – Hướng dẫn quản trị

Chào bạn, chúng tôi tối ưu hóa chuyển đổi cho bạn một cách đơn giản nhất. Với các widget banner bạn đã tạo trên trang web của chúng tôi, Azchat hướng dẫn bạn cách gắn thẻ link từ đó click vào link để hiện banner bạn mong muốn, giúp khách hàng của bạn có thể để lại thông tin nhanh hơn và tiếp cận khách hàng chuyển đổi khách hàng vãn lai sang khách hàng có nhu cầu một cách đơn giản nhất!

Tải plugin hỗ trợ cài đặt WordPress: https://bit.ly/taiplugin-azchat

Tư vấn hỗ trợ cài đặt Hotline/zalo: 0974709933

Link demo: https://vietda.net/vi-da-bo-nam-cao-c…