05/04/2021
Cinque Terre

Sách hay: Bạn Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ

Tác giả : Thomas Armstrong
Thể Loại : Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
Mã tài liệu : ban-thong-minh-hon-ban-nghi
Tải File PDF

Bạn Thông Minh Hơn Bạn Nghĩ

Thuyết trí thông minh đa dạng của Gardner đã làm thay đổi phương pháp giảng dạy của các trường học trên tòan thế giới. Nhưng bạn không cần chờ đợi người khác chỉ dẫn về điều này. Thomas Amstrong sẽ giúp bạn tự mình khám phá và sử dụng các lọai hình trí thông minh trong cuộc sống. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay sẽ chỉ cho bạn cách thức tiếp cận để:

Thấu hiểu và sống hòa thuận với mọi người xung quanh Hướng tới tương lai và suy ngẫm về cách thức sử dụng các lọai hình trí thông minh trong tương lai.

Mã tài liệu: ban-thong-minh-hon-ban-nghi
Tải sách - Mỗi tuần 1 cuốn sách
Tải tài liệu. Nhập đúng mã tài liệu của sách để nhận link tải sách