30/01/2021

Cài đặt plugin Azchat – tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng đơn giản, để giúp khách hàng sử dụng wordpress có thể tiện dụng khi cài đặt website, chúng tôi hỗ trợ plugin cài đặt mã code lên website một cách nhanh chóng.

Bạn chỉ cần tải plugin và cài đặt plugin azchat-marketting lên, Sau đó copy đoạn mã vào ô điền thông tin là xong

Tải Plugin tại đây: https://bit.ly/taiplugin-azchat