13/04/2021

Để lấy ID định danh kênh chat OnCustomer, hãy làm theo các hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Oncustomer

Bước 2: Truy cập trang Cài đặt, và chọn Cài đặt widget.

Tại giao diện nhúng mã widget, sao chép ID định danh kênh chat từ đoạn mã.

Bước 3: Truy cập trang Cài đặt của AGForm. Tại tab Đa kênh, nhấn vào nút OnCustomer để mở pop-up cài đặt và điền ID định danh kênh chat OnCustomer.

Sau khi nhấn Lưu lại, hệ thống sẽ tự động kết nối với tài khoản OnCustomer của bạn.