Tính năng nổi bật AG Form

Đa kênh

Kết nối không giới hạn Facebook Fanpage, Facebook Messenger, Zalo và tất cả các website của bạn (wordpress live chat plugin)

Hệ thống chỉ số

Tốc độ trả lời đầu tiên, tốc độ giải quyết vấn đề cho khách hàng, độ hài lòng khách hàng và hơn thế nữa

Giao hội thoại tự động

Tự động giao hội thoại tới đúng thành viên, bộ phận liên quan trực tiếp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên website

Gửi tin nhắn chiến dịch

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, gửi tin nhắn chiến dịch tự động dựa trên phân loại khách hàng chi tiết

Phân loại khách hàng

Quản trị trải nghiệm khách hàng bằng cách phân loại thông tin, chia nhóm khách hàng mạnh mẽ

Câu hỏi thường gặp

Livechat đầu tiên có tính năng Câu hỏi thường gặp ngay trên màn hình chat

Kết nối thông tin với CRM, qua API

Kết nối trung tâm thông tin khách hàng Customer 360 mạnh mẽ từ những mảng dữ liệu phân mảnh

Đánh giá độ hài lòng CSAT

Đánh giá độ hài lòng về phục vụ của bạn bằng chỉ số CSAT và báo cáo mạnh mẽ

Tracking thông tin khách hàng

Theo dõi, lưu trữ thông tin khách hàng ngay cả khi khách hàng vào website và chưa bao giờ liên lạc với bạn

Cá nhân hóa form chat từng website

Hệ thống sẽ phân quyền cho bạn tùy chỉnh các thông tin chat cho từng website riêng biệt của bạn mà không bị đụng hàng với website khác. Hệ thống sẽ tự động đo lường lượng truy cập và lượng chat của từng website riêng biệt, dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chat trên nhiều website cùng lúc miễn là bạn khai báo hợp lý.

Tự động thông báo về quản trị chat.

Hệ thống sẽ cảnh báo bạn khi có người chat vào website của bạn khi bạn online để bạn có thể tương tác KH nhanh nhất. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải ngồi online check chat, hệ thống sẽ tự động giúp bạn chat với khách hàng và kêu gọi KH để lại thông tin và hệ thống chat làm việc online 24/7/365 ngày ngay cả khi bạn không trực chat.

Ý kiến chuyên gia và khách hàng

Trải nghiệm miễn phí!

30 ngày dùng thử, cài đặt nhanh chóng, đầy đủ tính năng