29/01/2021

Tặng plugin tự động chuyển đổi ký tự đặc biệt để chạy facebook, đây là plugin wp do mình tự viết dựa trên yêu cầu của khách là có thể replace các ký tự của wp sau đó convert sang các ký tự để có thể chạy quảng cáo facebook, ngoài ra có thể tự động chèn ads vào vị trí bất kỳ.

Ký tự đặc biệt có thể tham khảo tại đây: https://thuemayphotocopy.vn/wiki/ki-tu-dac-biet/

Chỉnh trong OS Convert sau đó sang phần bài viết và bấm Convert là xong

Chú ý: Các ký tự trong OS Convert tuân theo cấu trúc replace: Câu => từ => chữ 

Nhập mã tài liệu: convertads

[agformpop126159]